17 maja 2023
TO CO JEST. Zwyczajna wizyta

Jak przebiega wizyta u psychologa psychoonkologa? Jak mam się do niej przygotować?

 

Podczas wizyty pacjent będzie poproszony o przedstawienie okoliczności, które go sprowadzają. Psychoonkologia to taka dziedzina nauki i praktyki klinicznej, która funkcjonuje w kontekście diagnostyki i leczenia onkologicznego. Służy łagodzeniu psychicznych skutków tychże. Psycholog chce poznać sytuację pacjenta opisaną obiektywnymi faktami, przede wszystkim Jednak chce poznać stosunek pacjenta do przeżywanej sytuacji. Bada też, jaki wzorzec myśli, emocji i zachowań wytworzył się w tym kontekście i czy służy on psychicznemu dobrostanowi. Zwraca uwagę na intensywność i zdolność regulowania stanów emocjonalnych, o których wiemy, że wpływają na naszą sprawność, witalność, skuteczność, jasność myślenia i decyzyjność, a nawet na naszą ekspresję fizyczną, ruchową, wpływają na jakość naszych kontaktów z ludźmi. Mowa tu szczególnie o strachu czy lęku, o gniewie, o smutku,  żalu.

 

Psycholog obserwuje, jak pacjent reaguje na potencjalne przeciążenie stresem, na życiowy kryzys. Używa w pracy techniki wywiadu klinicznego i obserwacji, niekiedy także narzędzi psychologicznego pomiaru, czyli skal, kwestionariuszy i testów. Na bieżąco udziela pacjentowi informacji o badanych procesach psychicznych i informuje o ich wpływie na jakość zdrowia i życia. Wszystko po to, żeby w konsekwencji – jeśli to konieczne - zaoferować wskazówki lub pomoc dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta.

Obserwujący taką konsultację z zewnątrz zauważyłby, że jest to uważna rozmowa dwóch osób, przeprowadzona w bezpiecznych warunkach, niekiedy z wykorzystaniem ćwiczeń – angażujących myśli, emocje, czasem także ciało. Wszystko po to, by ewentualnie zapobiec utrwaleniu się wyczerpujących mechanizmów radzenia sobie, o których mowa była powyżej i otworzyć się na  możliwości stosowania innych, tzw. konstruktywnych.

 

Udział i skorzystanie z konsultacji u psychologa psychoonkologa jest możliwy bez  specjalnego przygotowania. Oczywiście, jeśli przed wizytą – samodzielnie czy w rozmowie z bliskimi – przyjrzymy się poruszonym powyżej aspektom, wykonamy osobistą pracę, która podczas konsultacji z pewnością zaowocuje. Tak właśnie buduje się zasoby. Warto na przykład przeanalizować, co nowego, innego pojawiło się w naszym nastroju lub w sposobie myślenia na skutek diagnozy onkologicznej czy pierwszych oznak choroby, zastanowić się nad sowimi obecnymi potrzebami i ewentualnymi trudnościami w ich zaspokojeniu.

 

W zakresie dbania o zdrowie psychiczne specjalistami są psycholodzy, psychoterapeuci i psychiatrzy.

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii pacjenci mają bardzo łatwy i szybki dostęp do pomocy psychologicznej. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w tekście TO CO JEST.  ABC pomocy psychologicznej dla pacjentów z chorobą nowotworową

 

 

 

Anna Kołodziejska,

psycholog

                                                                                                               

 

Dziękuję, że poświęcasz swój czas na przeczytanie zamieszczonych treści.

Wiesz na pewno, że teksty podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli chcesz skopiować ich całość lub fragmenty, by opublikować je gdzie indziej -  proszę, zawsze podaj źródło.

Autorka

 

Skontaktuj się z nami

fundacja@onkologia.szczecin.pl

 

Tel. 91 42 51 592

 

 

Nr‌ ‌konta‌ ‌57‌ ‌1050‌ ‌1559‌ ‌1000‌ ‌0022‌ ‌7250‌ ‌5138‌ ‌

Odwiedź  nas

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin