12 stycznia 2023
Warsztaty profilaktyczne dla licealistów

Z warsztatami profilaktyki raka piersi odwiedziliśmy dziś III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie wspólnie z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.  Spotkaliśmy się z uczniami klas biologiczno-medycznych, więc być może wśród nich byli też przyszli medycy, których zainteresowaliśmy tematami związanymi z onkologią?  Mówiliśmy o tym, dlaczego warto przestrzegać 12 zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, po co robić badania skriningowe, z jakich badań warto korzystać w młodym wieku, by stale kontrolować zdrowie i do czego przydaje się znajomość własnego ciała. Uczyliśmy też samobadania piersi na fantomach – i jak zwykle to właśnie praktyka najbardziej przemówiła do wyobraźni.

Dziękujemy za zaproszenie, Waszą ciekawość i gotowość do poszerzania wiedzy. Bądźcie zdrowi !
 
Spotkanie było możliwe dzięki wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego projektu „Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ZCO”

 

Skontaktuj się z nami

fundacja@onkologia.szczecin.pl

 

Tel. 91 42 51 592

 

 

Nr‌ ‌konta‌ ‌57‌ ‌1050‌ ‌1559‌ ‌1000‌ ‌0022‌ ‌7250‌ ‌5138‌ ‌

Odwiedź  nas

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin