13 czerwca 2023
Walne posiedzenie Fundacji

Za nami coroczne, walne zebranie członków Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem, które odbyło się 6 czerwca. Uchwałą przyjęto roczne sprawozdanie finansowe, merytoryczne oraz komisji rewizyjnej. Po zakończonej  czteroletniej kadencji wybrano nowy zarząd, w którego skład weszły Panie: Marzena Kaczmarek, Danuta Waszczeniuk, Wioleta Sobków i Agnieszka Metlerska. Dziękujemy za pracę wszystkim dotychczasowym członkom zarządu, a nowym życzymy niewyczerpanej energii oraz pomysłów i sił do działania w ramach Fundacji.

 

Skontaktuj się z nami

fundacja@onkologia.szczecin.pl

 

Tel. 91 42 51 592

 

 

Nr‌ ‌konta‌ ‌57‌ ‌1050‌ ‌1559‌ ‌1000‌ ‌0022‌ ‌7250‌ ‌5138‌ ‌

Odwiedź  nas

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin