11 kwietnia 2024
Profilaktyka dla modzieży

Trzy dni z warsztatami profilaktycznymi podczas lekcji, które poprowadziliśmy wspólnie  z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, spędziła młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie. Na zaproszenie dyrekcji szkoły przeszkoliliśmy dziewięć klas w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz samobadania piersi. Do nauki samobadania wykorzystaliśmy fantomy, które zostały zakupione przez ZCO dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji zadania “Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”.

Szkoły zainteresowane zorganizowaniem warsztatów dla swoich uczniów – prosimy o kontakt mailowy: fundacja@onkologia.szczecin.pl

Skontaktuj się z nami

fundacja@onkologia.szczecin.pl

 

Tel. 91 42 51 592

 

 

Nr‌ ‌konta‌ ‌57‌ ‌1050‌ ‌1559‌ ‌1000‌ ‌0022‌ ‌7250‌ ‌5138‌ ‌

Odwiedź  nas

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin