17 listopada 2023
Miej oko na skórę

Serdecznie zapraszamy do udziału w wielodyscyplinarnej konferencji naukowej organizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, dotyczącej leczenia nowotworów skóry pod tytułem: „Miej oko na skórę”

Konferencja odbędzie się w Hotelu Vulcan w Szczecinie 8 grudnia 2023 r. w godzinach 13.30-18.30

Organizatorzy: Zespół ds. Leczenia Nowotworów Skóry ZCO oraz Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

Zgłoszenia na konferencję: mkaczmarek@onkologia.szczecin.pl

Konferencja uzyskała certyfikat Infarmy – Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, potwierdzający spełnienie standardów etycznych wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA.

Program konferencji:

13.30-13.40 Powitanie, cele konferencji.

13.40-14.20 Rola lekarza dermatologa w diagnostyce i leczeniu nowotworów skóry (profilaktyka, dermatoskopia, postępowanie w przypadku rozpoznania/podejrzenia zmian nowotworowych)- dr n. med. Magdalena Kiedrowicz, specjalista  dermatologii, Klinika Dermatologii SPSK 1

14.20-14.30 Poradnia Dermatologiczna w ZCO na tle sieci Poradni Dermatologicznych w województwie zachodniopomorskim (zasady funkcjonowania- kiedy i jak kierować?) – lek. Iwona Bielawska-Wierzbińska, specjalista dermatologii, Poradni Dermatologiczna  ZCO

14.35-15.15 Rola Lekarza chirurga w leczeniu nowotworów skóry (zasady leczenia chirurgicznego, wskazania do SLN i limfadenektomii) dr n. med. Magdalena Janeczek, specjalista chirurgii , Oddział Chirurgii Onkologicznej  ZCO

15.15-15.25 Poradnia Chirurgii Onkologicznej w ZCO na tle sieci Poradni Chirurgicznych w województwie zachodnipomorskim (zasady funkcjonowania- kiedy i jak kierować?)  – dr n. med.  Magdalena Janeczek, specjalista chirurgii, Oddział Chirurgii Onkologicznej  ZCO

15.25-15.35 dyskusja, pytania uczestników

15.35-16.00 Przerwa na lunch

16.00 -16.20 Leczenie uzupełniające w czerniaku w świetle danych  ZCO (KO ZCO, wskazania do leczenia, metody, kontrola po leczeniu, przekrój Pacjentów w ZCO) - lek. Maria Świniarska, specjalista onkologii klinicznej, Oddział  Onkologii Klinicznej ZCO

16.20-17.05 Leczenie systemowe czerniaka w stadium zaawansowanym i zarządzanie działaniami niepożądanymi (wskazania, metody, czas leczenia- wakacje terapeutyczne, postępowanie w przypadku działań niepożądanych)  – dr hab. n. med. Hanna Koseła – Paterczyk, specjalista onkologii klinicznej, Klinika Nowotworów  Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka NiO 

Wykład sponsorowany przez Bristol Myers Squibb

17.05-17.15 dyskusja, pytania uczestników

17.15-17.35 Rola lekarza radioterapeuty w leczeniu nowotworów skóry w świetle doświadczeń Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (wskazania do radioterapii, działania niepożądane) dr n.med. Alina Jarema, specjalista radioterapii, Oddział Kliniczny Radioterapii ZCO

17.35-17.45 Przerwa kawowa

17.45-18.25 Sesja Przypadków Klinicznych  (wykłady sponsorowane)

17.45-17.55 I Przypadek Wieloletnie leczenie Pacjenta z zaawansowanym czerniakiem skóry  Enkorafenibem i Binimetynibem- lek. Joanna Pleskacz, Oddział Onkologii Klinicznej ZCO

Wykład sponsorowany przez  Pierre-Fabre

17.55-18.05 II Przypadek Efektywność leczenia immunoterapią Ipilimumab + Nivolumab oraz  zarządzanie działaniami niepożądanymi – lek. Katarzyna Hetman, specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych, Oddział Onkologii Klinicznej ZCO

18.05-18.15 III Przypadek Wielodyscyplinarne postępowanie w leczeniu Pacjenta z carcinoma tricholemmale – lek. Katarzyna Hetman, specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych, Oddział Onkologii Klinicznej ZCO

Wykład sponsorowany przez Bristol Myers Squibb

18.15-18.25  IV Przypadek  Efektywność leczenia oraz zarządzanie działaniami niepożądanymi Pacjent z zaawansowanym czerniakiem Dabrafenibem i Trametynibem- lek. Małgorzata Rutecka, specjalista onkologii klinicznej  i chorób wewnętrznych,  Oddział Onkologii Klinicznej ZCO

18.25-18.35 V Przypadek Efektywność leczenia Pembrolizumabem w pierwszej linii uogólnionego czerniaka lek. Maria Świniarska, specjalista onkologii klinicznej,  Oddział Onkologii Klinicznej ZCO

Wykład sponsorowany przez MSD Polska 

18.25-18.35– dyskusja, pytania uczestników

18.35-18.45 Zakończenie konferencji

Partner strategiczny konferencji: Pierre Fabre

Sponsorzy: MSD Polska, Pierre Fabre, Bristol Myers Squibb,

 

Skontaktuj się z nami

fundacja@onkologia.szczecin.pl

 

Tel. 91 42 51 592

 

 

Nr‌ ‌konta‌ ‌57‌ ‌1050‌ ‌1559‌ ‌1000‌ ‌0022‌ ‌7250‌ ‌5138‌ ‌

Odwiedź  nas

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin